Disse får løyve for å kjøre snøscooter i Røros og disse anbefales ikke å gis tillatelse