Disse innstilles til løyve for å kjøre snøscooter i Røros