Disse sitter i formannskap og kontrollutvalg i Røros

Under konstituerende kommunestyremøte i Røros 24. oktober ble det valgt representanter inn til formannskap, kontrollutvalg og valgutvalg.