Eiendomsskatten i Røros blir lavere neste år på grunn av nye føringer fra staten