En av de mest omfattende planene noensinne opp til behandling i kommunestyret

Revidering av arealplanen i Røros kommune har pågått i ti år. Torsdag skal den opp til førstegangs behandling i kommunestyret.