Fagforbundet og SV på Røros inngår samarbeid

Fagforbundet i Røros og Røros SV har undertegnet samarbeidsavtale. Her representert ved fagforbundsleder René Holm (til høyre) og SV-leder Christian Elgaaen.

Fagforbundet i Røros og Røros SV har undertegnet samarbeidsavtale. Her representert ved fagforbundsleder René Holm (til høyre) og SV-leder Christian Elgaaen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Avtalen går først og fremst ut på at vi forplikter oss til å møtes med jevne mellomrom gjennom året for å diskutere saker hvor vi kan ha felles interesser for å se om vi sammen kan styrke gjennomslagskraften, forteller SV-leder på Røros, Christian Elgaaen.

DEL

SV og Fagforbundet er begge opptatt av sine felles verdigrunnlag der fellesskapsløsninger, rettferdighet, likhet og solidaritet står sentralt. I den nærmeste framtiden ser de for seg å finne samarbeidsgrunnlag i både arbeid med kommunebudsjett og framtiden for LHL-klinikkene på Røros.

Ønsker endring i anbudssystemet

De to er enige om at anbudssystemet må endres, slik at fagmiljø og arbeidsplasser bevares, pasienttilbudet ivaretas og ansatte kan oppleve forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

– Vi får nok ikke gjort noe med anbudet som gikk tapt for LHL på Røros nå, men det er viktig at vi engasjerer oss for å få endret systemet. Slike beslutninger får konsekvenser for hele lokalsamfunnet fra handelsstand til kommuneøkonomi om folk ikke beholder jobbene sine og blir tvunget til å flytte. Det er viktig at vi gir uttrykk for et tydelig standpunkt nå, sier Fagforbundets leder på Røros, René Holm.

Ikke en eksklusiv avtale

Begge parter er klare på at samarbeidsavtalen ikke er eksklusiv. Fagforbundet ønsker å fremme sine saker for flere politiske partier, og SV ønsker dialog med flere fagforeninger.

– Vi kommer fortsatt til å arbeide tverrpolitisk for å få gjennomslag for de sakene som ligger i våre planer og vil samarbeide med andre partier ut fra hva som er fornuftig i hver enkelt sak, utdyper Holm.

Planlegger bedriftsbesøk

Blant de konkrete tiltakene som planlegges framover er bedriftsbesøk der Fagforbundets medlemmer kan få møte politikerne og snakke om de sakene som er viktige for de.

– Dette er jo selvfølgelig noe vi gjerne vi ha med flere partier på, forteller Holm.

Vi håper avtalen skal medvirke til en ytterligere utvikling og styrking av det offentlige velferdstilbudet i Røros kommune, og mener det er viktig at dette skjer i nært samarbeid med politikere, tillitsvalgte og kommunen, avslutter Elgaaen og Holm.

Artikkeltags