Politikere vil ha endring av taksten

Arbeiderpartiet i Røros kommune synes de nye takstene er urettferdig for småbruk som havner innenfor den utvida sentrumssonen og at integrerte garasjer blir taksert som boligareal.

DEL

Under formannskapsmøte 7. mars tok Arbeiderpartiet opp den nye taksten for eiendomsskatt i kommunen og ønsker en sak til politisk behandling.

– Slår hardt ut

– I forbindelse med utskriving av eiendomsskatt ser vi at sone Røros sentrum virker uforholdsmessig stor, og endring bør vurderes. Det er etter vårt syn ikke rimelig å definere beboerne på for eksempel Indre Håneset, ved Rismosjøen, Gullikstad, Sundet og Rørosgård som beboere i Røros sentrum. Det viker mer naturlig at disse kommer i kategori med Høsøien, Galåen, Orvos og Glåmos. I nevnte områder er det mange nedlagte småbruk med forholdsmessig mye bygningsmasse, noe som slår hardt ut med sonefaktor 1,0 i stedet for 0,6, sier representant Isak V Busch (Ap).

Garasjer har også blitt et tema i de nye takstene.

– Det ser også ut til at garasjer som er en integrert del av bolighus nå blir skattlagt som boligareal. Dette er en praksisendring fra tidligere. Tidligere ble arealet for en garasje integrert som en protokolltilførsel, der arealet for garasje ble tatt ut. Nå blir integrert garasje etter det vi skjønner beskattet som boligareal. Det er åpenbart urimelig dersom en garasje som er en del av huset skal koste mer å eie enn en frittstående garasje, og ber også om at dette undersøkes.

Ikke intensjonen

– Overnevnte slår ut annerledes enn det vi mener var intensjonen i vedtaket kommunestyret gjorde, og vi ber derfor administrasjonen om å utrede hvordan dette best kan løses, og fremme en sak for politisk behandling innen utløpet av august 2019.

Artikkeltags