SV avbryter samarbeidet med Ap og Røroslista

SV VIL GÅ EGNE VEIER: Bjørn Salvesen og SV er ikke enige med samarbeidspartnerne Røroslista og Arbeiderpartiet i ett og alt og ønsker å være mer fristilt framover.

SV VIL GÅ EGNE VEIER: Bjørn Salvesen og SV er ikke enige med samarbeidspartnerne Røroslista og Arbeiderpartiet i ett og alt og ønsker å være mer fristilt framover. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Røros SV ønsker ikke bli tatt til inntekt for arbeidsmåten til samarbeidspartiene. Uenigheten fører til at SV kommer med egne endringsforslag til neste års budsjett i kveldens kommunestyremøte.

DEL

- Over tid har det bygget seg opp en frustrasjon over arbeidsmåten - samarbeidsmåten - mellom Ap og SV, sier Bjørn Salvesen (SV). Dråpen som fikk begeret til å flyte over skal ha vært denne ukas gruppemøte om budsjettet.

- Ap kommer til møtet med mange forslag som SV ikke er enige i. Vi opplever at Ap mener vi skal slutte oss til det de foreslår og er lite lydhør overfor våre forslag. Det er slik vi ser det en skjev inngang til slike møter. Mens vi kommer med åpent sinn og vil drøfte oss til enighet, opplever vi at de kommer med ferdige løsninger. Dette har det vært en del av over tid med det resultat at vi bruker mye energi på lite konstruktive diskusjoner og dette gnager, utdyper Salvesen.

Fra klokken 17: Retten direkterapporterer fra kveldens kommunestyremøte på Røros

- Vi synes denne arbeidsformen gnager mot administrasjonen også. Det kommer til uttrykk i kommunestyret og formannskap. Av og til i utsagn som tenderer mot mistillit mot administrasjonen, som etter vår mening gjør en kjempejobb. Dette er et mønster som gjentar seg, også i konkrete forslag og holdningen til samarbeidet med nabokommunene. Vi synes Ap agerer lite konstruktivt når det brygger opp til uenighet, og uenighet er det jo hele tida, det er en del av politikken.

Varaordfører Bjørn Salvesen understreker at dette ikke handler om samarbeidet mellom ordfører Hans Vintervold (Ap) og han sjøl som varaordfører.

- Det er veldig viktig å få fram at samarbeidet mellom oss flyter godt uavhengig av dette. Ordføreren tar til orde for framdrift og samarbeid på alle områder.

Han sier at SV ønsker å arbeide positivt og framtidsrettet.

- Vi vil ikke være en del av omkamper, eller stå bak kritikken mot vedtatte omorganiseringer, mot rådmannen eller mot nabokommuner. På den måten kaster vi bort mye politisk energi. I stedet ønsker vi å rendyrke det SV står for og bruke tid og energi på det.

- Medfører det riktighet at SV stilte ultimatum på størrelsen av ressursen til godtgjøring av varaordføreren?

- Det var slik at vi ga etter på punkt etter punkt i Ap sitt forslag til budsjett. Til slutt kom punktet om godtgjørelse til varaordfører opp, og da lagt fram i en ytterst provoserende form og da var grensen nådd for vårt vedkommende, sier Salvesen.

Røros kommune har i dag godtgjøring til varaordfører tilsvarende 20 prosent stilling. Forslaget er å doble denne til 40 prosent. Dette var lagt inn i budsjettforslaget fra rådmannen som ble enstemmig vedtatt i formannskapet for et par uker sia, og er ikke et forslag fra SV.

- Dette ble fremmet fordi ordfører og rådmann mener det er viktig med tilstedeværelse på ulike arenaer og det kommer store viktige saker framover, slik som opprettelsen av nye Trøndelag.

Også her reagerer SV aller mest på arbeidsmåten, vel så mye som innholdet.

- Vi kan godt diskutere om det er nødvendig eller ikke. Men Ap tar summen fra forslaget og setter det direkte opp mot andre gode forslag. De åpner ikke for diskusjon. Dette er en måte å jobbe på som opposisjonspartier kan bruke for å markere seg. At det kommer fra en samarbeidspart er lite ålreit.

De tre partiene Røroslista, Ap og SV inngikk valgteknisksamarbeid etter valget i 2015.

- Hvilke formelle konsekvenser får dette for samarbeidsavtalene?

- Vi har en signert samarbeidsavtale mellom Ap, Røroslista og SV. Vi står for det politiske innholdet og avtalene vi har signert på. Det er ikke disse vi bryter, forklarer Salvesen.

Han minner om at budsjettprosessen er fundamentalt annerledes enn før Robek-perioden.

- Da foregikk alt på høsten. Nå begynner vi i april med rolige drøftingsmøter der vi løfter fram problemstillinger. Allerede der dukker det opp behov for å sette lys på barnehagene eller eksempelvis næringsutvikling, og tiltak legges inn i rådmannens forslag.

Han sier SV er veldig godt fornøyd med denne måten å jobbe på.

- Det er ingen grunn til å forandre på store deler av dette. Det er gjort en utrolig grundig, vanskelig og vond, jobb i forkant. I respekt over de prioriteringene som er grundig fundert følger vi forslaget i store trekk, sier varaordfører Salvesen før kveldens budsjettbehandling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken