Stilte spørsmålstegn ved lukking av møtet med sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Anne Grete Beck Andersen stilte spørsmål ved om det var riktig å lukke møtet som formannskapet i Røros hadde med sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.