Søker om 80.000 kroner til reingjerde rundt dyrkamarka

DEL

Geir Magne Ryttervoll og Riast/Hylling reinbeitedistrikt ved leder Inge Even Danielsen har søkt Fylkesmannen i Trøndelag om tilskudd til å sette opp reingjerde rundt dyrkamarka på Storelvavollen i Ridalen.

Tiltaket er tenkt gjennomført som konfliktforebyggende tiltak for å hindre at rein kommer inn på dyrkamark.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 100.640 kroner, og det søkes om tilskudd på 80 prosent av kostnadsoverslaget.


Artikkeltags