Om Røros skal beholde merket "Bærekraftig reisemål" må kommunen remerkes i løpet av våren

ARBEIDSGRUPPA: Fra venstre, Ole-Kjetil Lagaard, Røros kommune. Tove Martens, Destinasjon Røros. Sigrid M. Jansen og Olin Steinsvik, Rørosregionen Næringshage. Torfinn Rhode, Røros kommune og Tone M. Ruud, Rørosregionen Næringshage. Hanne Bryde fra Røros kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt.

ARBEIDSGRUPPA: Fra venstre, Ole-Kjetil Lagaard, Røros kommune. Tove Martens, Destinasjon Røros. Sigrid M. Jansen og Olin Steinsvik, Rørosregionen Næringshage. Torfinn Rhode, Røros kommune og Tone M. Ruud, Rørosregionen Næringshage. Hanne Bryde fra Røros kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bærekraft blir stadig viktigere i alle sammenhenger. Også innen reiselivet. Røros som reisemål var i sin tid en pilot på området. Dersom Røros skal beholde Innovasjon Norge sitt merke som et «Bærekraftig reisemål» må kommunen remerkes i løpet av våren 2019.

DEL

Destinasjonsledelsen lover en involverende og offensiv prosess.

Reiselivet i Røros kommune er sertifisert som et «Bærekraftig reisemål» gjennom Innovasjon Norge sin merkeordning. Merket innebærer at kommunen og reiselivet i kommunen har en bevisst strategi for hvordan man arbeider for at reiselivsnæringa skal bidra både til økt lokal verdiskaping og lavere klimagassutslipp.

Samarbeid og involvering står sentralt når reiselivet i kommunen nå skal remerkes innen utgangen av april 2019. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe med personer fra Røros kommune, Destinasjon Røros og Rørosregionen Næringshagen som skal lede arbeidet.

Felles ansvar

Destinasjon Røros og Røros kommune utgjør i felleskap destinasjonsledelsen. I samarbeid med næringshagen skal de nå ta ansvar for en omfattende utviklingsprosess som leder fram mot fortsatt merking av Røros som bærekraftig reisemål.

- At Røros har en strategi for å arbeide mot et stadig mer bærekraftig reiseliv er avgjørende. Vi ser at bærekraft er noe av det viktigste forbrukeren etterspør. Snart er ikke dette et konkurransefortrinn lenger, men noe man må ha en strategi og tiltak for, sier daglig leder i Destinasjon Røros Tove Martens.

I juni 2018 deltok både Røros kommune ved næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, Destinasjon Røros ved daglig leder Tove R. Martens og Rørosregionen Næringshage ved Sigrid M. Jansen, på en bærekraftssamling i Lysefjorden.

Her la de grunnlaget for en felles forståelse og forankring av arbeidet som må til for å løfte bærekrafts-arbeidet videre.

- Bevisste reisende er opptatt av hvordan destinasjonene forvalter sine verdier. Røros som reisemål henvender seg i stor grad til besøkende som i utgangspunktet er opptatt av kulturminner, lokalmat, kulturopplevelser, levende lokalsamfunn, lokal handel og natur. Dette er en målgruppe som antas å være særlig opptatt av forvaltning av materielle og immaterielle verdier i et langsiktig perspektiv, forklarer Tove.

Vil involvere «alle»

Arbeidsgruppa inviterer til samarbeid og felles utviklingsarbeid.

- Vi vil at så mange som mulig skal ta eierskap til prosessen. Dette handler både om innbyggere og handelsstand, lokalmatprodusenter og øvrig reiselivsnæring, sier prosjektleder Sigrid M. Jansen.

- Vi er avhengig av innspill og samarbeid med både innbyggere og aktører tilknyttet reiseliv og næringsliv. Både for å gjennomføre sertifisering, men og for å forbedre prosessen og videre arbeid rundt disse temaene, avslutter næringssjef Ole-Kjetil Lagaard.

Medlemmer i arbeidsgruppa er fra Røros kommune, næringssjef Ole-Kjetil Lagaard, verdensarvkoordinator Torfinn Rohde, samfunnsplanlegger Hanne Bryde. Fra Destinasjon Røros, daglig leder Tove Martens. Fra Rørosregionen Næringshage, prosjektleder Sigrid M. Jansen, prosjektmedarbeider Tone M. Ruud, prosjektmedarbeider Olin Steinsvik.

Artikkeltags