Luftrommet i Trøndelag og Jämtland har god plass for droner, men de trenger også bakkeplass: - Kjøretøyene må ta av og lande. Det har vi tenkt å ta oss av!

Fra venstre: Frode Bakos, Bjørn Klevahaugen, Arve Engen, Hans Petter Kvikne og Gudbrand Rognes.

Fra venstre: Frode Bakos, Bjørn Klevahaugen, Arve Engen, Hans Petter Kvikne og Gudbrand Rognes.

Artikkelen er over 1 år gammel

Røros Flyservice og Rørosregionen Næringshage skal se på mulighetene for å utvikle flere tjenester knyttet til testing av autonome fly, også kalt droner.

DEL

Som Arbeidets Rett meldte i januar, jobbes det med å etablere Røros som et testområde for autonome fly.

Prosjektet er delvis finansiert med midler fra InterReg. Målet er å avklare om det er mulig å etablere et luftrom som kan brukes som testarena i området/aksen Røros – Østersund.

- Dette er spennende. Kjøretøyene må ta av og lande en plass, og dette har vi tenkt å ta oss av, sier daglig leder i Røros Flyservice Arve Engen.

En mulighetsstudie gjennomført i 2017 og tidligere rapporter peker på at det er behov for slike områder. Luftrommet styres og administreres av Luftfartsverket og driftes av Avinor.

Men på bakken må «noen» sørge for at de som vil bruke luftrommet klarer å benytte seg av det. Dette vil Røros Flyservice se nærmere på i dette forprosjektet.

De siste årene har utviklingen innen elektrisk drevne fly og autonome fly blitt løftet høyt opp på dagsorden og en rekke både store og mindre produsenter som jobber med utvikling er høyaktuelle brukere av et slikt testområde. I dag foregår slik testing i tilknytning til produsentenes nærområde men det er grunn til å tro at jo nærmere en kommer et ferdig produkt desto større er behov for å teste dette i så reelle omgivelser som mulig.

Aktiviteten i luftrom rundt de større flyplassene er ofte preget av stor trafikk, men områdene mellom Trøndelag og Jämtland har en svært begrenset bruk.

Både Røros og Østersund har flyplasser med god infrastruktur og begge ønsker økt aktivitet av flere virksomheter rundt flyplassene.

Samtidig må en også hensynta aktivitet som finnes i området fra før. I grensefjellene mellom Røros og Østersund er det samtidig flere vernede områder, nasjonalparker. Reindrift er en stor næring i området og det er også utstrakt turist- og friluftslivsvirksomhet.

- Forprosjektet skal også inneholde en risikovurdering av dette og det er avgjørende at aktivitetene som kan være aktuelle ikke forstyrrer verken reindrifta eller annen næringsvirksomhet, sier prosjektleder Hans Petter Kvikne i Rørosregionen Næringshage.

Et InterRegprosjekt skal ha samarbeidspartnere både i Sverige og i Norge. På Røros har Røros Flyservice, Røros Lufthavn, Rørosregionen Næringshage og Røros kommune gjennomført det første samarbeidsmøtet og blitt enige om de første arbeidsoppgavene.

Trondheim kommune er med som partner og på svensk side er det Swedavia Østersund, Østersunds Kommun og flere foretak tilknyttet flyplassen i Østersund med i forprosjektet.

Artikkeltags