Tårnet på flyplassen blir satt ut av drift om ett år

Fra begynnelsen av 2021 blir det ikke betjent, og da heller ingen personer, i tårnet på Røros Lufthavn.