Direktoratet ber Røros bosette 15 flyktninger

røros: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber Røros kommune å bosette 15 flyktninger i 2020. Enslige mindreårige er ikke blant de som kommunen skal bosette.

DEL

Direktoratet viser til prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen der det går fram at det er nødvendig å bosette rundt 5.000 flyktninger i Norge i 2020. 140 av disse er enslige mindreårige, 40 av disse igjen er under 15 år.

Kommuner som bosetter flyktninger får utbetalt integreringstilskudd. Dette tilskuddet skal dekke 99,6 prosent av kommunenes utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger.


Artikkeltags