Dette mener kommunen er en trygg skolevei for Ingrid (9)

Anette Stai søkte Røros kommune om fri skoleskyss for dattera Ingrid grunnet farlig skolevei, men har fått avslag på søknaden. – Jeg tør ikke sende Ingrid ut på Femundsveien alene.