Disse fikk snøscooterløyver da politikerne fulgte rådmannen