Snøscootertrasé i full planlegging på Røros

Artikkelen er over 1 år gammel

Kun behandling hos Røros fjellstyre og Statskog gjenstår før en fullstendig plan for snøscooterled med trasévalg og grunneieravtaler blir sendt til politisk behandling.