Denne overgangen ønsker Bane NOR det gjøres noe med, for sikkerheten til gående og syklende