Derfor stenges Dalsveien i en uke

Grunnen til at veien er stengt en uke i Dalsveien er for å legge nye rør som kan ta unna overflatevann.