Purrer på at planovergangen midt i sentrum må stenges

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Igjen minner Bane Nor Tynset kommune om at kommunen bør prioritere stenging av planovergangen ved jernbanestasjonen samt planoverganger som benyttes til skolevei og til landbruket.

DEL

– Bane Nor mener at kommunen bør vise større vilje til å følge opp intensjonene i kommunedelplan for trafikksikkerhet ved å prioritere stenging av Brugata ved planovergangen for motorisert ferdsel når ny undergang på Ringveien/fv. 30 er ferdig.

Det skriver seksjonssjef Ragnhild Lien og overingeniør Dag Terje Jenssen i Bane Nor i etatens høringsuttalelse til Tynsets kommunedelplan for trafikksikkerhet, 2018–2021.

De påpeker at kommunen er enig i at området ved jernbanestasjonen er en flaskehals for ferdsel mellom nord- og sør i sentrum, og at dette medfører trafikkfare, støv og støy, men at kommunen mener at samme grad av sikkerhet kan oppnås ved skilting som reduserer trafikken over planovergangen.

Når det gjelder planoverganger som benyttes til gårdsvei og skogbruksveier hevder Lien og Jenssen at kommunen har et overordnet ansvar for å tenke sikkerhet, selv om det endelige ansvaret for planovergangene blir et forhold mellom Bane Nor og grunneier.

– Derfor bør trafikksikkerhetsplanen ha en strategi om at flest mulig usikrede planoverganger skal erstattes med mer trafikksikre løsninger. Strategien bør så gjenspeiles i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, understreker de to.

Når det gjelder gang og sykkelveier i kommunen, etterlyser Bane Nor mer konkrete tiltak som at det etableres sammenhengende gang- og sykkelveiløsninger. God sykkelparkering ved viktige steder i kommunen nevnes også. Ifølge Lien og Jenssen vil slike tiltak bidra til at det legges mer til rette for bruk av miljøvennlige transportformer til jobb, skole og kollektivknutepunkt i Tynset kommune.

Artikkeltags