– Dette bør gjøres for å bedre tilbudet på Rørosbanen

Regionrådet ønsker bedre togtilbud mellm Hamar og Trondheim.

Regionrådet ønsker bedre togtilbud mellm Hamar og Trondheim. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jernbanedirektoratet er i gang med arbeidet med konkurranseutsetting av persontrafikken blant annet på Rørosbanen og Trønderbanen.

DEL

Planen er at denne konkurransen skal lyses ut i mars 2018 med kontraktinngåelse i desember og trafikkstart i desember 2019.

Jernbanedirektoratet ønsker at alle innspill fra lokale og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner og andre skal kanaliseres via fylkeskommunene.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandler sak om konkurranseutsetting av persontrafikk på Rørosbanen i sitt møte onsdag.

– Det er ikke gitt at Hedmark fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune deler vurderingene i Fjellregionen om hvilket rutetilbud og andre forhold som bør legges inn i konkurransegrunnlaget. Regionrådgiver mener derfor at regionrådet bør sende innspill til begge fylkes-kommunene og Jernbanedirektoratet, melder regionrådgiver Rune Jørgensen.

Det er et uttalt mål fra regjeringen at denne konkurranseutsettingen skal gi «et enda bedre togtilbud».

Arbeidsutvalget mener at det for Rørosbanens del bør bety følgende:

  • Bedre togtilbud mellom Røros og Trondheim som gjør det mulig med dagsturer begge veier
  • Hullet i to-timers frekvensen mellom Røros og Hamar tettes
  • Flere gjennomgående tog mellom Hamar og Trondheim
  • Fjellregionens innbyggere gis muligheter for å benytte toget i begge retninger både på morgen- og kveldstid

Artikkeltags