Etter observasjoner av fellingsmannskapet og SNO i går ble det kalt ut store styrker mot natta, og tre hundeførere startet i går kveld ferden nordover fra Fiskevollen ved Sølensjøen i Rendalen, i et forsøk på å presse ulven foran seg til et stort antall utposterte mannskaper lenger nord i området mellom Søskarven, Haugsetvollen og mot Storlegda.

Taktikken lyktes, og ulven ble i morgentimene mandag felt omtrent nøyaktig der fellingsledelsen og SNO antok at den ville komme. Den ble skutt i Sauskarven i Sølendalen.

– Utrolig godt at det lyktes så bra, men når vi hadde ferske angrep fra i går å gå etter, samt at mannskaper fra hele regionen stilte opp på utkalling i går ettermiddag/kveld, da var sjansene gode, sier fellingsleder Jo Esten Trøan i en kort kommentar på telefon.

Han bekrefter at det er ei tispe, og at det trolig da er den samme tispa som har vært i dette området i lengre tid. Samtidig er det aktivitet og fortsatt angrep i området mellom Gammeldalen og Tolga østfjell lenger nord, så selv om det nå må antas at det ikke er ulv i Sølndalen i Rendalen, må mannskapet fortsatt jobbe på videre med ulveaktiviteten lenger nord.

Det er i tillegg utstedt fellingstillatelse på to jerver i Sølndalen hamnelags område. To jerver ble skutt her den 6. juli, mens en tredje kom unna, men nye observasjoner av to jerver sist fredag gjorde at Fylkesmannen i Hedmark på ny ga tillatelse på uttak av to jerver. Vedrørende den observerte ulven sør i Alvdal før helga, så er det ikke meldt inn skader/angrep av denne og det er heller ikke gjort noen observasjoner. Det har derfor ikke vært lagt mye ressurs i denne fellingstillatelsen foreløpig, og det avventes før noe iverksettes her.