Skjerdingstad opplevde Selbu-møtet som nyttig, men ikke på den måten som er fremstilt

Bjørg Helene Skjerdingstad var på grunneiermøtet i Selbu som grunneier og opplevde det som nyttig, men ikke på den måten som blir fremstilt i en uttalelse etter møtet.