Hva slags skilt skal være tillatt i sentrum?

SKILTPLAN: Hva slags skilt skal være tillatt i Tynset sentrum? Det ønsker komite for miljø, landbruk og teknisk ved Roar Estensgård (innfelt) innspill på.

SKILTPLAN: Hva slags skilt skal være tillatt i Tynset sentrum? Det ønsker komite for miljø, landbruk og teknisk ved Roar Estensgård (innfelt) innspill på. Foto:

Tynset kommune skal endre bestemmelsene for skilt- og reklameinnretninger i sentrum og ber om innspill fra publikum.

DEL

Skilt og reklame i sentrum er en del av kommunedelplanen. Tynset kommune ønsker å endre bestemmelsene i planen slik at sentrum får et visuelt preg, basert på moderne belysningsteknologi.

Komite for miljø, landbruk og teknisk har fått i oppgave å revidere bestemmelsene og ønsker innspill til planarbeidet. Roar Estensgård er leder for komiteen og Hilde Aanes er utpekt som sekretær.

I de gjeldende bestemmelsene heter det blant annet at det ikke er tillatt med blinkende eller bevegelige skilt- og reklameinnretninger. Skilt og reklame skal ha moderat størrelse, utforming og farge og ikke virke skjemmende i forhold til omgivelsene.

Fristen for innspill er 17.april.

Komiteens arbeid skal legges fram for kommunestyret innen oktober 2019.

Artikkeltags