Sykehusledelsen blir på Tynset

FEIRET: Adm. dir. Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet serverte kake til divisjonsdirektør Stein Tronsmoen ved SI Tynset tidligere i måneden.

FEIRET: Adm. dir. Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet serverte kake til divisjonsdirektør Stein Tronsmoen ved SI Tynset tidligere i måneden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Sykehuset på Tynset får beholde sin lokale ledelse. Det framkommer i et notat fra divisjonsdirektør Stein Tronsmoen torsdag. Notatet oppsummeres med følgende punkter for 2017:

1. Divisjon Tynset består framover med lokal ledelse.

2. Divisjon Tynset må ytterligere utvikle samhandling med andre divisjoner for å sikre gode pasientforløp.

3. Divisjon Tynset vil i 2017 ha et forsterket fokus på samhandling, slagbehandling og antibiotikabruk.

En eventuell endring i organiseringen av divisjon Tynset vil først bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Tror på Tynset

– Ledelsen i SI tror på Tynset og ønsker å styrke virksomheten her. Vi utfordres til å utvikle virksomheten. Vi må ta denne muligheten som kan gi divisjonen mer spillerom og tryggere grunnlag for videre drift, kommenterer Stein Tronsmoen.

– Så lenge vi har pasientsikkerhet som rettesnor i alle ledd, har god rekruttering og holder oss innafor gitte økonomiske rammer står sjukehuset sterkt, legger han til.

I 2016 gikk sykehuset på Tynset med et overskudd på 3,4 millioner kroner. I tillegg får Tynset 2,7 millioner i nye investeringsmidler. Det betyr at sjukehuset har 6,1 millioner å bruke, øremerket fornyelse av medisinsk-teknisk utstyr.

Engasjement

Det var da administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Annersgård, var på besøk ved sjukehuset 9.februar, det ble kjent at styret i Sykehuset Innlandet vil utrede muligheten for å fjerne den lokale ledelsen.

LES SAKEN: Kan bli uten lokal ledelse

Dette til tross for at sjukehuset på Tynset er alene om å gå med overskudd.

LES MER: Alene med overskudd

Nyheten om at den lokale ledelsen vurderes fjernet har de siste dagene skapt stort engasjement og det har vært brygget opp til en ny kamp for lokalsjukehuset.

En Facebook-aksjon har fått stor oppslutning og på kort tid har nær 2000 personer meldt seg inn i gruppa for å signalisere sin støtte til lokalsjukehuset.

Torsdag sier Annersgård til Østlendingen at det aldri har vært meningen at det ikke skal være stedlig ledelse ved sjukehuset på Tynset.

Hun legger til at en eventuell omorganisering av Hamar-Elverum og Kongsvinger må evalueres, før det eventuelt vurderes administrative endringer på Tynset.

Artikkeltags