Disse tiendeklassingene hadde beste standpunkt i regionen

Kvikne skole gikk av med seieren over høyeste snittkarakter i tiende. En skole ligger under landsgjennomsnittet.