125.000 kroner gis bort til idrettslaget etter overskudd av boksalg

Boka «Skiløper og bureiser, Annar Ryen fra Dalsbygda» ble gitt ut i 2009. Nå ti år etter gir familien av overskuddet av salget til det lokale idrettslaget.