Fylkesmannen pålegger Fæmund sijte å drive reinen ut fra områder hvor distriktet ikke har beiterett

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen ilegger Femund reinbeitedistrikt løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter 24. januar 2018, dersom pålegget ikke er oppfylt innen fristen.