Isak er ny leder og skal jobbe for å realisere drømmen til Arnfinn

Etter 12 år som leder for jernbaneforum Røros- og Solørbanen takket Arnfinn Nergård av på årsmøtet onsdag. Røros-ordfører Isak Veierud Busch overtar ledervervet.