De tre brødrene var ikke en del av økningen av psykisk utviklingshemmede i 2014

Rådmann Siv Stuedal Sjøvold svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmann Siv Stuedal Sjøvold svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra 2013 til 2014 økte antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming i Tolga fra 5 til 10. Ingen av de tre brødrene omtalt i «Tolga-saken» var en del av den påpekte økningen.

DEL

Det kom fram da kontrollutvalget i Tolga behandlet «Tolga-saken» i et ekstraordinært møte mandag morgen.

Kontrollutvalget ba om svar på tre spørsmål fra rådmannen i Tolga. Et av spørsmålene var om alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet 2013 også er det i dag, og hva er årsaken til eventuelle endringer.

Slik svarte rådmannen:

– Dette spørsmålet er upresist fordi de som kommunen registrerte i ordningen 2013/14 har fått sine diagnoser fastsatt på ulike tidspunkt i sine liv. Av de personer som omtales i VG viser vår gjennomgang at de ble registert før 2014, og er altså ikke en del av den påpekte økningen.

Tolga kommune har i dag registrert 7 personer med pyskisk utviklingshemming.

Har samarbeidet med familien i over 30 år

Mandagens møte i kontrollutvalget ble lukket i 20 minutter da utvalget behandlet dokumenter med vedlegg som er unntatt offentlighet.

Oppsummert uttaler kontrollutvalget at Tolga kommune er i søkelyset med bakgrunn i vergemålsordningen og diagnosesetting av psykisk utviklingshemma. Vergemålsordningen forvaltes av Fylkesmannen og kontrollutvalget gjør ingen vurderinger av dette. Tolga kommune og brødrene/familien har samarbeidet tett i over 30 år gjennom mange tiltak.

Vil se regnskap

På de tre spørsmålene konkluderer kontrollutvalget slik:

– Kontrollutvalget leser at Tolga kommune ved kommunelegen har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 2013/14 i forbindelse med diagnostisering av psykisk utviklingshemmet. Kontrollutvalget har hverken myndighet eller medisinskfaglig kompetanse til å vurdere om dette er tilstrekkelig og tar utgangspunkt i at diagnostisering av psykisk utviklingshemmet vil bli grundig undersøkt av uhildete; ekstern gransking fra Fylkesmannen i Hordaland.

– Tolga kommune har 7 personer med psykisk utviklingshemming i 2018. Av de personer som omtales i VG viser opplysninger fra revisor at ingen av brødrene er en del av den påpekte økningen fra 5-10 i 2014.

– Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre rutiner i kommunens internkontrollsystem. Revisor må skriftliggjøre dokumentasjonskravene til skjemaet som sendes inn til Helsedirektoratet innen 15. april hvert år. Kontrollutvalget påpeker at det er avgjørende for ordningen at diagnosene er riktig satt og viser til ekstern gransking fra Fylkesmannen i Hordaland.

– Kontrollutvalget ber rådmannen sette opp et samlet regnskap for å dokumentere de totale utgiftene som er tilknyttet TFF-ordningen for de fire siste årene.

Artikkeltags