Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottar en rapport fra Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland, som har gått gjennom alle deler av den såkalte Tolga-saken.