Mener regnestykket i Tolga-saken er feil: – Kommunen har fått 4,3 millioner for lite i statlig tilskudd

FEIL FRAMSTILT: Kontrollutvalgsleder Marit Gilleberg mener regnestykket i Tolga-saken er feil og at kommunen har fått 4,3 millioner kroner for lite i statlig tilskudd.

FEIL FRAMSTILT: Kontrollutvalgsleder Marit Gilleberg mener regnestykket i Tolga-saken er feil og at kommunen har fått 4,3 millioner kroner for lite i statlig tilskudd. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rapporten etter granskingen av Tolga-saken slår fast at kommunen har fått 7 millioner de ikke skulle hatt. Kontrollutvalget mener regnestykket er feil og at kommunen har fått 4,3 millioner kroner for lite i tilskudd fra staten.

DEL

Feil i diagnoser og underrapportering har gitt Tolga kommune 4,3 millioner kroner for lite i statlig tilskudd i perioden 2010-2014.

Slik konkluderer kontrollutvalget i Tolga kommune, ved leder Marit Gilleberg, etter å ha gjennomgått granskingsrapporten i Tolga-saken.

Gilleberg skriver i et notat at den statlige granskingen kun har sett på feilen i diagnoser, og ikke beregner konsekvensene av feilen som omfatter underrapportering.

Underrapportering ikke med i regnestykket

I notatet siterer Gilleberg granskingsrapporten om registreringen av brødrene Holøyen:

– Vilkårene for kommunens registrering har ikke vært oppfylt for to personer i perioden 2010-2013, og for én person i 2014-2018. For øvrig er Tolga kommunes registrering av personer med psykisk utviklingshemming som kriteriedata i inntektssystemet funnet å være lovlig. Konsekvensene av denne registreringen er at kommunen har fått urettmessige statlige midler via rammetilskudd på ca 7 millioner.

Kontrollutvalget mener underrapporteringen i regnestykket er utelatt i rapporten og viser til følgende sitat:

– Det kan derfor fastslås at det var en underregistrering i kommunen før 2014. Det kan ikke på grunnlag av Fylkesmannens gjennomgang konstateres omfanget av denne underregistreringen.

Har gått glipp av 11,3 millioner

Kontrollutvalget har sett nærmere på underrapporteringen og funnet at kommunen har gått glipp av 11,3 millioner i statlige overføringer fra 2011-2014. Det økonomiske tapet for Tolga kommune knyttes til fem brukere som ble registrert som psykisk utviklingshemmet i 2014. Alle fem har diagnosen psykisk utviklingshemming og hatt vedtak om kommunale tjenester siden 2010.

Kontrollutvalgets regnestykke blir derfor at kommunen, når feilaktig rammetilskudd på 7 millioner trekkes fra, totalt har fått 4,3 millioner kroner for lite i statlige midler knyttet til underrapportering.

Gode svar

Kommunestyret i Tolga ba etter VG-avsløringen i fjor høst om en forvaltningsrevisjon knyttet til problemstillinger i Tolga-saken. Kontrollutvalget vedtok i desember å avvente bestilling av revisjonen til den statlige granskingsrapporten ble lagt fram.

Sekretariatet i kontrollutvalget mener de fleste problemstillingene er besvart gjennom granskingen som er gjennomført av Statens helsetilsyn, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland.

– Begge de framlagte rapportene gir gode svar på hva som har gått galt og ført til den såkalte Tolga-saken, skriver sekretariatet.

Egen gransking

Det er likevel spørsmål fra kommunestyret som sekretariatet mener ikke er besvart gjennom rapportene og som bør danne grunnlaget for en forvaltningsrapport.

De legger derfor fram følgende innstilling til kontrollutvalget 21.mars:

– Tolga kommunestyre tar statlig gransking og kontrollutvalgets notat til etterretning og følger opp med følgende tiltak:

Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt med hovedproblemstillingen "Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organsiert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?"

Oppdraget legges ut på anbud og skal gjennomføres innenfor en ramme på 250 000 kroner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken