- Vi skal ikke lete etter én syndebukk

Kommunestyret i Tolga vedtok enstemmig å gjøre en forvaltningsrevisjon av tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten selv redegjorde for hvordan de har bygd opp tjenesten siden 2013.