Åpnet tilsynssak etter anonym klage: Fylkesmannen mener Tolga kommune ikke brøt helselovgivningen

La ut bilder av pasienter i åpen Facebook-gruppe for å formidle aktiviteter og sosiale begivenheter ved omsorgstunet.