Søker snøscooterløyve for å holde oppsyn med uønsket innvandring av tamrein

Artikkelen er over 1 år gammel

Hodalen Grunneeierlag og Hodalen Utmarkslag søker Tolga kommune om løyve til kjøring med snøscooter for å holde oppsyn med uønsket innvandring av tamrein.