Ønsker Eidsfossen

Eidsfossen på Tolga

Eidsfossen på Tolga Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Direktør i Eidsiva Vannkraft, Oddleiv Sæle, sier de fortsatt vil jobbe for det største utbyggingsalternativet, med Eidsfossen.

DEL

Eidsiva Vannkraft AS, har ansvaret for planlegging og utbygging av Tolga kraftverk, på vegne av Opplandskraft.

Sæle peker på to utfordringer i prosjektet etter at NVE har gitt sin innstilling, lønnsomhet og tid.

- Det vi ser er at forutsetningene for kraftutbygging har endret seg siden vi startet med prosjektet. Kraftmarkedet er i stadig endring og strømprisene forventes å synke. Sånn sett hadde det vært en klar fordel med det største utbyggingsalternativet som omfatter Eidsfossen. Vi kommer til å jobbe opp mot departementet for å få gjennomslag for dette alternativet, sier Sæle.

Han er imidlertid ikke overrasket over innstillingen til NVE.

- Vi forventet dette utfalletDet er i tråd med kommunestyret sitt ønske. Vi må vurdere lønnsomheten i det, kommenter Sæle.

Tidspress

Sæle sier det er helt nødvendig at Olje- og energidepartementet gjør sitt vedtak senest i løpet av våren neste år.

- En absolutt forutsetning for prosjektet er de grønne sertifiktatene. Det betyr at kraftverket må være i drift i 2020. En eventuell bygging må starte tidlig i 2017.

Utbyggeren er misfornøyd med NVE sin innstilling til minstevannføring på vinteren.

- De har økt kravet om minstevannføring fra fem til sju kubikk per sekund. Det mener vi faktisk er helt unødvendig, sier Sæle.

Eidsiva hadde håpet å ha NVE sin innstillng på bordet noe tidligere, men er glad for at den kom før sommeren.

- Da kan departementet starte arbeidet og gjøre sine befaringer i løpet av høsten.

Sæle sammenligner Tolga kraftverk med utbyggingen av Rosten kraftverk i Lågen i Sel kommune. Her startet Eidsiva Vannverk med bygging i oktober 2014 etter at Oppland Energi fikk innvilget konsesjon i mars samme år.

- Det var knyttet en del usikkerhet til Rosten, helt fram til byggestart. Tolga er ikke noe dårligere prosjekt, sier Oddleiv Sæle.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken