80 prosent lavere CO2-utslipp

Miljøgevinst: Transportleder i TINE på Tolga, Roar Kvilvang, kan dokumentere store miljøgevinster ved å gå over til nytt biodiesel.

Miljøgevinst: Transportleder i TINE på Tolga, Roar Kvilvang, kan dokumentere store miljøgevinster ved å gå over til nytt biodiesel.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I løpet av en måned har åtte tankbiler i Nord-Østerdal redusert klimagassutslippene med 80 prosent.

DEL

Siden 15. oktober har tankbilsjåførene til TINE i Nord-Østerdal testet et nytt drivstoff, HVO-diesel. Resultatene så langt viser en formidabel effekt på utslippet av klimagasser. I november måned viser tallene en reduksjon på 37 tonn CO2 for de åtte bilene. Det utgjør 80 prosent lavere utslipp.

– De åtte tankbilene i Nord-Østerdal bidrar til at det totale utslippet til TINE sine inntransportbiler reduseres med åtte prosent, sier kommunikasjonsrådgiver i TINE SA, Olav Håland.

Eventyrlig

Transportleder Roar Kvilvang gleder seg stort over resultatene.

– Det høres helt eventyrlig ut. Dersom vi kan få flere i transportbransjen over på HVO-diesel vil vi se voldsomme reduksjoner i utslippet av klimagasser, sier Kvilvang.

I samarbeid med TINE er Nord-Østerdal valgt ut som et prøveområde for det nye drivstoffet. Tankanlegget på meieritomta er nå fylt opp med HVO-diesel.

– HVO-diesel har de samme egenskapene som vanlig fossilt diesel. En utfordring i vårt område er kuldegradene. Vi kjører i all slags vær og vind gjennom vinteren, men så langt har det ikke vært noe problem. Biodiesel som tidligere ble produsert på rapsolje kunne medføre tette dieselfilter og stopp. HVO er noe helt annet enn det som er prøvd tidligere. Det er produsert av ulike typer bioavfall, forteller Kvilvang.

Miljøbevisst

Kvilvang er opptatt av at transportbransjen må prøve nye ting for å ta vare på miljøet.

– Vi har en dyktig sjåførstab og er miljøbevisste på de tingene vi kan gjøre noe med, for eksempel optimal kjøreatferd. Men det er bruken av alternativt drivstoff som kan gi de virkelig store effektene. Vi må tørre å satse på tiltak som reduserer klimagassutslippene, sier Kvilvang, som er ydmyk for at Nord-Østerdal er valgt ut som testregion.

– Vi er tidlig ute. I TINE er det bare Nord-Østerdal og noen biler i Brumunddal som tester HVO-diesel, sier Kvilvang.

Han tror at resultatene som nå viser seg kan få store ringvirkninger for resten av transportbransjen.

– Dette kan spre seg som ild i tørt gress. Det er svært mange transportører som er opptatt av miljøet. Her pløyer vi ny vei, ivrer Roar Kvilvang.

Fra Finland

Frode Eggan er flåte – og miljøansvarlig i TINE. Han forteller at HVO, andregenerasjons biodiesel, er helt nytt i Norge.

– Vi kjenner ikke til noen andre i transportbransjen som har tatt dette i bruk, sier Eggan.

– Biodiesel klinger ikke så bra i bransjen. Det har sammenheng med at første generasjon biodiesel ble produsert av plantestoff. HVO er et syntetisk diesel som er framstilt av blant annet biomasse og slakteavfall. Det produseres i Finland og er renere enn vanlig fossilt diesel, opplyser Eggan.

Biodiesel som ble brukt for noen år siden var dårlig egnet i kuldeperioder.

– Dette er en av grunnene til at vi ønsker å teste ut HVO-diesel i Nord-Østerdal. Dersom vi kan dokumentere at drivstoffet tåler kulden her kan vi feie all den motstanden til side, mener Frode Eggan.

Han roser også viljen til å teste ut nye klimatiltak på Tolga.

– På Tolga disponerer TINE eget drivstoffanlegg og vi har svært lojale sjåfører som viser vilje til å spare miljøet.

Overveldet

Eggan er nærmest overveldet over effektene som nå viser seg.

– Alle tankbilene er utstyrt med computer som måler dieselforbruk og kjøreatferd. I november fylte de åtte tankbilene på Tolga 17 500 liter biodiesel. Med vanlig diesel ville dette gitt et utslipp på 45 tonn CO2. Med HVO-diesel er utslippet på 8 tonn. Dette viser at det er små grep som skal til hvis vi tør. Dette er et område hvor vi virkelig ønsker å gjøre noe, sier Eggan.

Skal konkurrere på pris

I oktober lanserte Statoil det nye biodieselet på fem stasjoner i landet. Dieselet er foreløpig ikke godkjent for personbiler, men er noe Statoil ønsker å satse på i framtiden.

– Vi har tro på at HVO100 blir stort og ønsker å bidra til et grønt skifte i norsk veitransport. Biodiesel skal konkurrere med vanlig diesel på pris, sier norgessjef i Statoil, Thomas Støkken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken