1,7 millioner legges på bordet for å bedre bredbåndstilgang for 30 husstander