Vil gi elgjeger med spesielle behov lov til å kjøre ATV til elgpost

Elgjakt.

Elgjakt. Foto:

Saken er av prinsipiell karakter og kan skape presedens for senere saker.

DEL

En søknad om bruk av ATV i utmark under elgjakta, skal behandles av formannskapet i Tolga.

Søknaden gjelder et jaktfelt i Hodalen, hvor en innbygger søker om tillatelse til å bruke ATV for å komme seg på post under elgjakta.

Særlige behov

Rådmannen i Tolga vurderer at søkeren har særlige behov som ikke kan dekkes på andre måter enn å bruke ATV, dersom kan skal kunne delta som fullverdig medlem av jaktlaget. Han vurderer at kjøring med ATV etter eksisterende traktorveier ikke vil påføre skader på naturen i området, og ikke strider med prinsippene i naturmangfoldsloven.

Det forutsettes at ved et eventuelt elgfall i nærheten av ATV-en, brukes denne til å frakte slaktet fram til bilveg. En annen forutsetning er at kjøringen foregår så skånsomt som mulig, at antall turer begrenses til et minimum og at kjøringen kun følger eksisterende traktorveger.

Saken legges fram for formannskapet da den er av prinsipiell karakter og kan skape presedens for senere saker.

Artikkeltags