Tolga-saken: Mangler i saksbehandling på flere nivåer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Gjennomgangen av Tolga-saken viser mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som er undersøkt.

DEL

NTB: Kommunen har feilaktig mottatt 7 millioner kroner. Regjeringen fikk mandag overlevert en granskingsrapport etter VGs avsløring om de tre brødrene i Tolga som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede og var blitt satt under vergemål mot sin vilje.

Det er Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) som har gransket saken. Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene.

Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.

– Ikke bevisst

Det er også funnet feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd, og kommunen er funnet å ha mottatt 7 millioner kroner på feil grunnlag. Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser.

Tiltak i gang

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av om diagnosen psykisk utviklingshemming er gitt på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag samt en gjennomgang av vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken