Seks personer involvert i frontkollisjon på riksveg 3