Rv.3 er åpen for alminnelig ferdsel

Riksvei 3 er nå åpen for alminnelig ferdsel etter to ulykker tidligere i dag. Riksveg 3 var lenge sperret på Kvikne etter at et vogntog kjørte av vegen.