Kulturminneplan uten verdensarv?

Når fylkeskommunen skal lage en regional plan for kulturminner, vil de ikke ha med verdensarvområdet og heller ikke samiske kulturminner.