Her signeres en historisk samarbeidsavtale

HISTORISK: Fylkeskommunen og Sametinget undertegnet den første samarbeidsavtalen for å styrke arbeidet i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag. Til venstre fylkesordfører Tore Sandvik og sametingspresident Aili Keskitalo.

HISTORISK: Fylkeskommunen og Sametinget undertegnet den første samarbeidsavtalen for å styrke arbeidet i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag. Til venstre fylkesordfører Tore Sandvik og sametingspresident Aili Keskitalo. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I dag undertegnet fylkeskommunen og Sametinget den første samarbeidsavtalen, som befester hele Trøndelag som sørsamisk forvaltningsområde.

DEL

- Jeg kjenner på både det ærefulle og ansvarsfulle. Etter sammenslåingen er hele Trøndelag forvaltningsfylke, og det er nytt for sørdelen, sa fylkesordfører Tore Sandvik.

Det overordnete målet med avtalen er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom Sametinget og fylkeskommunen i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag.

Det betyr også at fylkeskommune er tospråklig, og det skal synliggjøres i hele fylket.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området, som strekker seg fra Helgeland i nord til Engerdal i sør.

- Denne avtalen vil være et viktig verktøy når vi nå skal samarbeide til beste for den samiske befolkningen, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Overordnet mål med avtalen er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom partene i saker som angår samer og samiske områder i Trøndelag, samt å prioritere disse i fellesskap. Partene vil ta et aktivt ansvar for sikring og utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

De har et særskilt ansvar for å ta vare på og legge til rette for utvikling av sørsamisk språk, kultur, næringsliv og samfunn for øvrig. Partene vil derfor samarbeide om en felles politikk på området i form av et omforent dokument som grunnlag for en politisk beslutning både i Sametinget og i Trøndelag fylkeskommune.

Partene er innforstått med at det sørsamiske området strekker seg utover fylkets grenser, og at partene er seg det bevisst. Avtalen må sees i lys av fylkeskommunens nye rolle som samfunnsutvikler som Stortinget løftet og forsterket i Regionalmeldingen (Meld. St.nr.22 (2015-16) Nye, folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver og at Trøndelag fylkeskommune er forvaltingsfylkeskommune for samisk språk.

Artikkeltags