Gårdbrukere i Tufsingdalen og Narjordet søker om 90 000 kroner i støtte etter forlik i jordbruksoppgjør

Under rettsakens forlik ble det avtalt at gårdbrukerne kunne søke om erstatning fra kommunen.