Stort sykehus-press på Lillehammer gjør at pasienter fra norddalen sendes til Tynset

Av

Det er så stort press på sykehusene i Lillehammer og Gjøvik at pasienter fra Nord-Gudbrandsdalen er sendt til sykehuset på Tynset