Disse skal bygge Tynset Torg hvor det blir to etasjer med næringsarealer og tre etasjer med leiligheter midt i sentrum

Utbygger Ken Olav Phillips har gitt oppdragene for bygging til lokale bedrifter, og hele prosjektet skal være ferdig til desember neste år.