Kommuneoverlege i Tynset, Tom Berner Sundar, har sagt opp sin stilling. Sundar har fått ny stilling som kommuneoverlege i Ullensaker og Nannestad, med prosjektlederansvar for å etablere en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet på Øvre Romerike innen to-tre år.

– Dette er en stor faglig utfordring, og en mulighet jeg ikke ville takke nei til, skriver Sundar i oppsigelsesbrevet til kommunen.

Kommunelegen startet i jobben på Tynset i september, men sier opp etter knappe fire måneder i stillingen.

– Tiden i Tynset kommune har vært spennende og lærerik, og det er ikke uten vemod at jeg slutter, skriver Sundar.

Han viser til oppsigelsestid på 14 dager i prøvetiden og ønsker å begynne i den nye jobben 1. februar.