Justert arkivløsning

Helsearkiv: Arkivverket og Kulturdepartementet jobber med å redusere byggekostnadene for helsearkivet på Tynset. Det innebærer blant annet reduserte arealer for arkivbygget. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Helsearkiv: Arkivverket og Kulturdepartementet jobber med å redusere byggekostnadene for helsearkivet på Tynset. Det innebærer blant annet reduserte arealer for arkivbygget. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Regjeringen melder at helsearkiv og sentraldepot på Tynset blir realisert etter justert modell. Det ble kjent i statsbudsjettet for 2016 som ble offentliggjort kl. 10 onsdag.

Det etableres et anlegg for digitalisering på Tynset, slik at de aller fleste arbeidsplassene knyttet til helsearkiv og sentraldepot blir plassert der.

Regjeringen har konkludert med at prosjektet skal realiseres på en annen måte enn opprinnelig tenkt. Målet er å redusere kostnadene.

Løsningen er å ta i bruk andre lokaler for selve magasindelen, og konsentrere aktiviteten på Tynset om digitaliseringsfunksjonene. Videreutviklingen av prosjektet baseres på å en deling av magasinfunksjonene og digitaliseringsfunksjonene.

Alternative magasinløsninger vil nå bli vurdert, det blir også gjennomført prosesser for å få fram et revidert rom- og funksjonsprogram for en spesialisert digitaliseringsenhet på Tynset.

Anlegget vil realisere slik:

a) Bygging for digitalisering på Tynset blir finansiert, oppført og eid av et privat selskap, som får oppdraget etter å ha konkurrert om dette gjennom en åpen konkurranse. For Kulturdepartementet vil kostnadene dreie seg om årlig husleie, pluss driften av de faglige funksjonene i regi av Arkivverket.

b) Permanent lagring av papirdokumenter skjer enten i DORA i Trondheim eller ved Nasjonalbibliotektet i Rana.

c) Valg av løsning vil måtte bygge på en helhetlig analyse av kostandene og den faglig funksjonaliteten ved de to alternativene.

- Det er snart seks år siden skissen til sentraldepot for Arkivverket ble lagt fram. Statsbygg har arbeidet med planene over en lengre periode, men har ikke lykkes med å finne en løsning som kan realiseres innenfor akseptable kostnadsrammer, skriver Kulturdepartementet i pressemeldingen.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Arkivverket med 2 millioner kroner.

Arkivsaken

2006. Regjeringen vedtar at det skal etableres et norsk helsearkiv.

Juni 2007. Ordfører Borgar Valle ber om at Tynset blir vurdert ved etablering av et fremtidig norsk helsearkiv. Esso-tomta lanseres som den mest aktuelle tomta. Byggekostnadene er kalkulert til 100 millioner og helsearkivet kan generere 20 arbeidsplasser på sikt.

Juni 2009. Regjeringen vedtar å legge Norsk helsearkiv til Tynset. Valget stod til slutt mellom Tynset og Raufoss. Ordfører Bersvend Salbu kunne juble over vedtaket og rettet en stor takk til flere sentrale politikere. Salbu fremhevet spesielt statssekretær Dag Henrik Sandbakken

Mai 2010. Tynset kommune blir presentert for planer om samlokalisering av sentralarkivet og helsearkivet. Det innebærer et totalareal på 20 000 kvadratmeter

Oktober 2010. Tynset Arkiv AS blir stiftet av NØK Energi Eiendom og Dora AS. Tynset har allerede blitt tildelt helsearkiv, men byggeprosessen er på vent inntil det blir avgjort hvor sentralarkivet skal plasseres.

September 2011. Den rød-grønne regjeringen offentliggjør at arkivverkets nye sentralmagasin skal legges til Tynset. Det nye sentralmagasinet skal være et arkiv for alle departementene, direktoratene og fylkesmennene i landet. Tynset forspeiles rundt 70 statlige arbeidsplasser.

September 2012. Statsbygg og entreprenøren HENT har sin første befaring på den nye arkivtomta, 200 meter øst for sjukehuset på Tynset.

April 2013. Statsbygg leverer ferdig skisseprosjekt på 83.000 hyllemeter.

Oktober 2013. Det settes av 80 millioner kroner på statsbudsjettet til utbygging av arkivet på Tynset. Arkivbygget er inne på budsjettet til 4 ulike departementer. Hele prosjektet er nå kommet opp i 808 millioner kroner.

November 2013. Bomben slår ned. Arkivbyggingen på Tynset er fjernet på statsbudsjettet som legges frem av Høyre og Frp. Regjeringen viser til at det pågår en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, den såkalt KS2-utredningen.

August 2014. Finansminister Siv Jensen lover at arkivet blir på Tynset, men ikke når det kommer penger til prosjektet

Oktober 2014. Det er ikke satt av penger til arkivet på statsbudsjettet for 2015, men stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP) understreker at regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset. Han mener arkivsaken er løst.

April 2015. Kulturdepartementet ber om å få alternative tomter for arkivet. Samtidig sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) at de vil realisere bygget så raskt som mulig.

Juni 2015. Arkivverket har levert justerte planer for arkivbygget på Tynset. Målet er å få byggestart på statsbudsjettet for 2016.

Norsk helsearkiv har blant annet foreslått å redusere sin magasinkapasitet med 18 000 hyllemeter.

Artikkeltags