Oppgitt over forenklet arkiv

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tidligere riksarkivar Ivar Fonnes er oppgitt over regjeringens forenklede arkivløsning.

DEL

Fonnes var leder for det offentlige utvalget som i 2005 startet jobben med å utrede Norsk Helsarkiv. Den tidligere riksarkivaren var med å bygge opp organisasjonen Norsk Helsearkiv og kjenner saken svært godt. Fonnes er forundret over utviklingen i saken og har stor forståelse for misnøyen på Tynset.

– Den forenklede løsningen med oppbevaring og digitalisering er ikke noe Norsk Helsearkiv, sier Fonnes.

– Norsk Helsearkiv skal være en nasjonal institusjon med et tjenestetilbud til forskning. Alt dette er borte i den nye løsningen. Jeg er veldig oppgitt og begynner å lure på om regjeringen skjønner hva dette går ut på. Norsk Helsearkiv er et prosjekt som er grundig planlagt og Helsedepartementet har brukt 60 millioner over seks år. I tillegg er det brukt betydelige ressurser i lovverket og til planleggingen på Tynset, sier Ivar Fonnes.

Han håper nå at Helsedepartementet tar tak i saken.

– I budsjettforslaget til Helsedepartementet er det klart at Norsk Helsearkiv skal etableres på Tynset, mens det er Kulturdepartementet som har hatt ansvaret for bygget.

Ingen billig løsning

Fonnes ber nå Kulturdepartementet (KUD) om å presentere tall som viser at deres løsning er billigere.

– Hittil har det bare vært påstander. Det virker ikke veldig overbevisende. Private instanser som skal bygge uten konkurranse er aldri en billig løsning. Det samme gjelder DORA.

Kulturminister Thorhild Widvey hevder at Arkivverkets bemanningsforslag til Norsk Helsearkiv på Tynset er estimater som ikke er et resultat av nøye analyse. Hun viser til en pressemelding fra KUD i 2011 hvor helsearkivet i første omgang ville gi 18–20 arbeidsplasser. Til dette har Ivar Fonnes følgende å si:

– Norsk helsearkiv er så godt utredet som det kan bli. Antakelsene om 18–20 arbeidsplasser var basert på mottak. Senere har det kommet til en storstilt plan for digitalisering som skal gjøre dokumentene lettere tilgjengelig. Det øker behovet for bemanning. Norsk helsearkiv er langt ifra overdimensjonert, snarere tvert imot!, mener Fonnes.

Bryter hele logistikken

Den tidligere riksarkivaren legger også vekt på at interimsorganisasjonen har jobbet i fem-seks år med mål om at virksomheten skal legges til Tynset.

– Det har blitt kjørt forsøk og lagt ned mange timer i arbeidsprosessen. To departementer har vært fornøyde med jobben som er gjort. En delt løsning bryter med hele logistikkrekken.

Fonnes sier han forstår frykten for at hele helsearkivet kan ende opp et annet sted.

– Jeg forstår at man kan frykte noe sånt. Dette er også et spørsmål om redelighet, med tanke på alt som er planlagt. Denne prosessen har ikke vært tillitvekkende fra regjeringen sin side, det må jeg si.

Flere i helsetjenesten har uttrykt bekymring for sikkerheten for pasientopplysningene dersom det blir en delt løsning og private interesser involveres i prosessen. Dette har blant annet kommet til uttrykk i et leserinnlegg i Aftenposten, forfattet av Nils Kristen Sandtrøen, leder for Hedmark legeforening, Marte Kvittum Tangen og allmennlege Tor Halvor Bjørnstad Tuveng.

– Det er store krav til sikkerhet som skal ivareta hele prosessen. Jeg har lest innlegget i Aftenposten og støtter synspunktene, sier Ivar Fonnes.

En betydelig forenkling

Slik rammes arkivbygget og virksomheten på Tynset

Mot faglige vurderinger 

Gir ingen garantier om antall arbeidsplasser

– Usaklige beskyldninger 

Åtte ordførere ber om møte med kulturminister Widvey

Ny høyresprekk i arkivsaken

– Et forferdelig uredelig, skittent spill

Opprettholder forslaget om 70-80 arbeidsplasser 

Artikkeltags